แนะนำให้ผู้ค้าคลิกที่ “คลิกที่นี่ดูเอกสารคำแนะนำการเลือกกลุ่มงาน” ที่อยู่ทางด้านขวามือ ของแบบฟอร์มส่วน ผลิตภัณฑ์ และบริการของธุรกิจที่ดำเนินการ เพื่อดูตัวอย่างและคำแนะนำของแต่ละกลุ่มงาน หรือหากไม่พบผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่เกี่ยวข้อง ให้เลือก เพิ่มผลิตภัณฑ์/บริการ อื่นๆ และพิมพ์ข้อมูลผลิตภัฑ์/บริการ ของทางบริษัท

เอกสารที่ต้องใช้ 2 ตัว คือ 1. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ. 20 2. หนังสือรับรองบริษัทซึ่งอายุไม่เกิน 6 เดือน โดยชื่อของไฟล์จะต้องไม่มีอักขระพิเศษเช่น .$+!@# และห้ามเว้นวรรค สกุลไฟล์เป็นไฟล์ PDF และขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB

ในเบื้องต้นให้ตรวจสอบ และแก้ไข ดังนี้ - ชื่อของไฟล์เอกสารต้องไม่มีมีอักขระพิเศษหรือเว้นวรรค - สกุลไฟล์เอกสารที่ใช้แนบในระบบต้องเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น - ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 5 MB หรือไม่

หากไม่ได้รับ e-mail แจ้งรหัสผ่านเข้าเว็บไซต์ เกิดได้ 2 กรณี คือ 1. ระบบทำการส่ง e-mail ช้าเนื่องจาก มีผู้เข้าใช้งานระบบพร้อมกันหลายคน ให้รอสักครู่ ระบบจะทยอยส่งรหัสผ่านไปให้ผู้สมัครแต่ละราย 2. ถ้าสมัครมานานมากแล้ว หรือหลายวันแล้ว แต่ยังไม่ได้รับรหัสผ่าน ให้ทางผู้ค้าลองกดปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน” ที่อยู่ด้านล่างกรอบ Login และทำการกรอกเลขทะเบียนนิติบุคคล, e-mail ระบบจะทำการส่งรหัสผ่านใหม่ไปให้ตาม e-mail ที่ระบุไว้ในการสมัครขึ้นทะเบียนผู้ค้า

ให้ผู้ค้าคลิกที่ “ลืมรหัสผ่าน” ที่อยู่ในกรอบ Login ระบบจะแสดง Pop up ขึ้นมา ให้ผู้ค้ากรอกเลขทะเบียนนิติบุคคล และ e-mail ที่ทางผู้ค้ากรอกข้อมูลไว้ในช่อง e-Mail (ใช้ติดต่อกับ GCL) ถ้าผู้ค้าใส่ e-mail อื่น ระบบจะแสดง Pop up แจ้งเตือนให้ตรวจสอบ รหัสผู้ค้า และ Email ใหม่อีกครั้ง

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการสมัครขึ้นทะเบียนผู้ค้า คือ สามารถกรอกแบบสอบถามขึ้นทะเบียนผู้ค้าในระบบได้ และใช้ในการติดตามข่าวสารในการขึ้นทะเบียนผู้ค้า

ให้ติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อทำการเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล ได้ที่เบอร์ 038-974213

1. สมัครขึ้นทะเบียนผู้ค้า 2. Login เข้าสู่ระบบ เพื่อตรวจสอบรายชื่อกลุ่มงานที่เปิดให้ขึ้นทะเบียน 3. หากมีกลุ่มงานที่ตรงกับความต้องการที่จะขึ้นทะเบียนให้คลิก สมัครขึ้นทะเบียนผู้ค้า เลือกกลุ่มงานที่ต้องการสมัครขึ้นทะเบียน 4. จากนั้นจะมีรายการแบบประเมินแสดงขึ้นมา ให้ทำแบบประเมินและแนบเอกสารตามที่แจ้งในแต่ละแบบประเมิน และส่งแบบประเมิน

หากผ่านการพิจารณาขึ้นทะเบียนผู้ค้ากับทางเว็บไซต์ http://avl.gc-logistic.com เรียบร้อยแล้ว เมื่อมีการจัดหาจะได้รับสิทธิในการเสนองานของกลุ่มงานที่มีการเปิดให้ขึ้นทะเบียนผู้ค้า

ผู้สมัครขึ้นทะเบียนผู้ค้าจะต้องเตรียมเอกสารพื้นฐาน 2 อย่าง คือ ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ. 20 และหนังสือรับรองบริษัทซึ่งอายุไม่เกิน 6 เดือน เอกสารนอกเหนือจากนี้จะมีการระบุไว้ในแบบประเมิน ซึ่งเอกสารจะแตกต่างกันตามแต่ละกลุ่มงาน

หากในกรณีที่ผ่านการพิจารณาแล้ว และทาง GCL ไม่ได้มีการประกาศยกเลิกกลุ่มงาน หรือปรับเปลี่ยนแบบประเมินของกลุ่มงานนั้นๆ สถานะจะยังคงเหมือนเดิม คือ ผ่าน และไม่ต้องสมัครขึ้นทะเบียนใหม่

โดยปกติแล้วการประกาศผลการขึ้นทะเบียนผู้ค้า จะมีการประกาศหลังจากที่ระบบปิดรับการสมัครขึ้นทะเบียนของรอบนั้นๆ ประมาณ 60 วัน

ผู้ค้าสามารถเข้าดูรายชื่อกลุ่มงานที่ต้องการสมัคร ได้จากเมนู “งานทะเบียนผู้ค้า/ผู้รับเหมา” เลือก “สมัครขึ้นทะเบียนผู้ค้า” ระบบจะแสดงรายชื่อกลุ่มงานที่มีการเปิดให้ขึ้นทะเบียนทั้งหมดในรอบนั้น